Setkání Filologického klubu v Českých Budějovicích

Srdečně zveme na cyklus setkání FILOLOGICKÉHO KLUBU při FF JU v Českých Budějovicích, jejichž pořadatelem je i naše pracoviště v Českých Budějovicích. Jednotlivá setkání se konají v níže uvedený den od 19:00 ve Studentském klubu KAMPA (Studentská 1824/29, České Budějovice).

V letním semestru se můžete těšit na tato témata:

28. března 2019
Textové téma optikou komputačních metod
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. 
Ústav romanistiky, FF JU 

4. dubna 
Rekonstrukce obrazu světa ve frazeologii jakožto výseku jazykového obrazu světa
Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D. 
Ústav bohemistiky, FF JU 

9. května 
Knihovna jako odraz duše a doby. Italská knižní sbírka Marie Ernestiny z Eggenbergu
(ve spolupráci s jihočeskou pobočkou Společnosti přátel Itálie) 
Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D. 
Ústav romanistiky, FF JU

 

Sociolingvistický výzkum slangu francouzské mládeže - přednáška Ostrava

Srdečně zveme na přednášku SOCIOLINGVISTICKÝ VÝZKUM SLANGU FRANCOUZSKÉ MLÁDEŽE, kterou prosloví PhDr. Alena Polická, Ph.D., 27. dubna 2019 od 15:50 v místnosti G401 v budově Filozofické fakulty OU, Mlýnská 5. Více informací naleznete zde.

 

Karl Bühler - přednáška v Hradci králové

Srdečně zveme na přednášku KARL BÜHLER ANEB ZNOVUOBJEVOVÁNÍ TEORIE JAZYKA, kterou prosloví doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., 9. dubna 2019 od 15:45 v posluchárně E12 v budově E Univerzity Hradec Králové, Víta Nejedlého 573. Více informací naleznete zde.

 
Kalendář akcí
Návštěvy:
Dnes7
Tento týden171
Tento měsíc588
Celkem48686