Přednáškové odpoledne 20.10.2023

Kruh moderních filologů a Ústav translatologie FF UK Vás zvou na přednáškové odpoledne, které se bude konat 20.10.2023 od 14 hodin ve Šporkově paláci (Hybernská 3, Praha 1, místnost H206) a na kterém vystoupí Mgr. Michaela Lišková, Ph.D. s přednáškou Akademický slovník současné češtiny aneb Svět podle Letenské 4?Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. s přednáškou Digitální domorodci a online slovník. Láska na první nakliknutí.

Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.

Akademický slovník současné češtiny aneb Svět podle Letenské 4?

Akademický slovník současné češtiny (https://slovnikcestiny.cz, dále ASSČ) vzniká v Ústavu pro jazyk český AV ČR již od roku 2012. Na přípravě tohoto všeobecného výkladového slovníku s plánovaným rozsahem hesláře 150 tisíc hesel se podílely a podílejí desítky lexikografů a dalších odborníků (z oblasti matematiky, chemie, biologie atp.). Přednáška přiblíží, jakým způsobem je tento moderní elektronický slovník vytvářen; co už je hotovo, co je v procesu vzniku a co zatím hudbou budoucnosti; jak se za více než dekádu změnil způsob práce; co je hlavním cílem slovníkářů z oddělení současné lexikologie a lexikografie a s čím se ve své praxi potýkají. Pozornost bude věnována makrostruktuře i mikrostruktuře slovníku: hesláři, záhlaví heslového odstavce, výslovnosti, morfologii, stylistickým kvalifikátorům, výkladu významu, exemplifikaci nebo uživatelským poznámkám. Představeny budou také podněty, které mají na zpracování slovníku dopad, jako jsou vybrané teze z metalexikografické literatury nebo konkrétní připomínky z oponentního řízení ASSČ, na nichž je mj. patrný nárůst vlivu politické korektnosti v českém veřejném diskurzu.

Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.

Digitální domorodci a online slovník. Láska na první nakliknutí

Digitální domorodci jsou již od útlého dětství zvyklí na zacházení s elektronickými médii. Mohlo by se zdát, že právě oni zaučení do práce s online slovníkem typu Akademického slovníku současné češtiny (https://slovnikcestiny.cz) nepotřebují. Tak to ovšem není. Každá příručka nabízející širokou paletu různých informací, i ta uživatelsky nejvstřícnější, je sofistikovaným nástrojem. Zaškolení do práce s ní se tak jeví jako užitečné, ne-li přímo nutné. V této přednášce se společně zamyslíme, za jakým účelem lze slovníky ve výuce využít, a ukážeme si i konkrétní didaktické postupy, které můžeme ve výuce uplatnit.

 
Kalendář akcí
Návštěvy:
Dnes18
Tento týden102
Tento měsíc848
Celkem119443