O nás

Kruh moderních filologů je společenská organizace, která vyvíjí činnost jako vědecká společnost sdružená v Radě vědeckých společností AV ČR. Je to dobrovolná výběrová organizace vědeckých a pedagogických pracovníků v oblasti jazykovědy, literární vědy a didaktiky cizích jazyků i adeptů těchto oborů z řad studentů na vysokých školách.

Účelem KMF je napomáhat vysoké úrovni zmíněných oborů po stránce teoretické i aplikační, umožňovat svým členům zvyšovat svou odbornou kvalifikaci účastí na jednotlivých formách činnosti KMF, podporovat jejich vzájemnou spolupráci, umožňovat koordinaci jejich odborné činnosti, spolupracovat se zahraničními odborníky, institucemi a mezinárodními organizacemi obdobného zaměření. Řada předních členů KMF působí ve významných mezinárodních vědeckých společnostech a organizacích.

Sídlem KMF je Praha, pobočky působí na celém území České republiky. K formám činnosti KMF patří zejména: pořádání vědeckých a pracovních konferencí s domácí i zahraniční účastí, pořádání seminářů a sympozií k aktuálním problémům uvedených oborů, pořádání přednášek domácích i zahraničních odborníků ze zájmových oblastí KMF, aktivní působení v oblasti publikační: koordinace týmových projektů a vydávání vlastních publikací pro vnitřní potřebu.

Členem KMF se může stát na základě písemné přihlášky pedagog, vědecký nebo odborný pracovník, doktorand, popřípadě vysokoškolský student s velmi dobrými studijními výsledky. Členství je individuální, popř. kolektivní. Kolektivním členem KMF se může stát asociace nebo společenská organizace, jejíž činnost má styčné pole působnosti s KMF.

Více o KMF se můžete dočíst na Wikipedii.

Struktura

Funkční období 2021–2023

 

Předsedkyně:

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc., translatologie, romanistika

(Ústavu translatologie FF UK Praha)

e-mail: jana.kralova[zavináč]ff.cuni.cz

kontaktní adresa: Ústav translatologie, FF UK Praha, Hybernská 3, 110 00, Praha 1

 

Hlavní výbor KMF:

doc. RNDr. Tomáš HOSKOVEC, CSc., obecná lingvistika, předseda Pražského lingvistického kroužku

Mgr. Lukáš Klimeš, ÚTRL FF UK, translatologie, rusistika

Prof. Dr. Bohuslav MÁNEK, CSc., KAJL PedF UHK, literární věda, anglistika

PhDr. Zora OBSTOVÁ, Ph.D., ÚRS FF UK, literární věda, lingvistika, italština

Mgr. Alena PROŠKOVÁ, PhD., FF JU, Ústav anglistiky, didaktika, angličtina, francouzština

doc. PhDr. Marie VACHKOVÁ, Ph.D., ÚGS FF UK, lingvistika, němčina

Mgr. Gabriela ZAPLETALOVÁ, Ph.D., KAA FF OU, lingvistika, anglistika

 

Tajemník:

Mgr. Martina KUTKOVÁ., ÚTRL FF UK, translatologie

e-mail: kutkova.marti[zavináč]@gmail.com

 

Hospodář:

PhDr. Mgr. Karolína STRNADOVÁ, ÚTRL FF UK, translatologie

e-mail: karoli.strna[zavináč]gmail.com

 

Revizoři:

PhDr. Zdeněk BERAN, Ph.D., ÚALK FF UK, literární věda, anglistika

PhDr. Květuše KUNEŠOVÁ, Ph.D., KFJL PedF UHK, literární věda, francouzština

 
Kalendář akcí
Návštěvy:
Dnes30
Tento týden210
Tento měsíc706
Celkem114942