PROJEKTY PODPOROVANÉ RADOU VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ AKADEMIE VĚD ČR

 

Přednášky

Řešitelka projektu: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (Ústav germánských studií FF UK v Praze) - do roku 2017

Hlavní náplní projektu je organizace a finanční podpora již tradiční přednáškové činnosti domácích i zahraničních odborníků z oblasti jazykovědy, lingvodidaktiky a literární vědy. KMF se v rámci tohoto projektu podílí například na realizaci pravidelných celostátních seminářů k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků a k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka pořádaných ve spolupráci s Katedrou rusistiky a lingvodidaktiky Pedf UK v Praze. Součástí projektu je i pokračování a další rozvoj spolupráce s regionálními univerzitami, asociacemi učitelů cizích jazyků a dalšími vědeckými společnostmi a pracovišti na území ČR i v zahraničí. V současnosti se projekt nově zaměřuje také na podporu mladých vědeckých pracovníků – zejména doktorandů a post-doktorandů.

 

Skupina pro románskou kontrastivní lingvistiku

Řešitel projektu: doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. (Ústav romanistiky FF JCU) - do roku 2017

Cílem tohoto projektu, který byl zahájen v roce 2009, je rozšiřovat a koordinovat pracovní skupinu badatelů českých univerzitních romanistických pracovišť, kteří ve svých výzkumných aktivitách v oblasti synchronní románské jazykovědy aplikují kontrastivní přístupy, a to buď ve vztahu s češtinou nebo s jednotlivými románskými jazyky navzájem. Aktivity pracovní skupiny spočívají zejména v pořádání přednášek a debatních setkání, jejichž hlavním tématem budou nejnovější trendy českého i světového jazykovědného výzkumu. Projekt tak přispívá k modernizaci české románské jazykovědy a k jejímu zviditelnění v rámci evropského vědeckého prostoru. Skupina rovněž usnadňuje koordinaci publikačních a výzkumných aktivit českých romanistů. Přepokládá se rovněž, že do aktivit skupiny budou zapojováni studenti magisterských a doktorských programů v oblasti románské lingvistiky. Vybrané příspěvky, které zazní na setkání Skupiny pro románskou kontrastivní lingvistiku, budou publikovány v obnovené Ročence Kruhu moderních filologů v tištěné i elektronické podobě.

 

 
Kalendář akcí
Návštěvy:
Dnes15
Tento týden99
Tento měsíc845
Celkem119440