Vybrané texty Josefa Vachka

Předkládáme Vám chronologicky řazený výběr ze statí Josefa Vachka (1909 – 1996), který sestavila jeho žena Pavla (1915 – 2008), bohemistka a germanistka. Jako první zařazujeme původní nedatovaný text Klub moderních filologů jako předchůdce dnešního Kruhu moderních filologů (Philologica Pragensia – Časopis pro moderní filologii, 1989, 27–28).

Bibliografii díla Josefa Vachka, kterou sestavil Josef Hladký, najdete v tomto dokumentu; je umístěna na stránkách FF Masarykovy Univerzity.

Klub moderních filologů jako předchůdce dnešního Kruhu moderních filologů

Fonologický poměr hlásek i a j v češtině a v slovenštině. In: Slavia XI, 1932, s. 265-273
Český pravopis a struktura češtiny. In: Listy filologické 60, 1933, s. 287-319
České předložky a struktura češtiny. In: Naše řeč 19, 1935, s. 320-331
Porušování záporové shody v českých záporných větách obecné platnosti. In: ČMF 26, 1940, s. 47-52
Poznámky k fonologii českého lexika. In: Listy filologické LXVII, 1940, s. 395-402
Obecný zápor v angličtině a češtině. In: Prague Studies in English 6, 1947, s. 11-72
K problematice českých posesivních adjektiv. In: Studie a práce lingvistické, 1954, s. 171-189
K znělostnímu protikladu souhlásek v češtině a angličtině. In: Studie ze slovanské jazykovědy. Sborník k 70. narozeninám Františka Trávníčka, Praha, SPN 1958, s. 15-27
K otázce tzv. citátových složenin v češtině. In: Slovo a slovesnost XXI, 1960, s. 110-117
The Place of the Sound [ř] in the Structures of Slavonic Languages. In: Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university A 11, XII, 1963, s. 81-92
K problematice vývoje systému českých samohlásek. In: Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze, Praha, Academia 1968, s. 5-10
Glosa k novočeskému vždyť. In: Naše řeč 55, 1972, s. 94-97
Ještě k osudu českých posesívních adjektiv. In: Slovo a slovesnost 33, 1972, s. 146-148
Glosa k srovnávací typologii spisovné češtiny a slovenštiny. In: Jazykovedné štúdie XII. Peciarov sborník, Bratislava, SAV 1974, s. 30-35
K fonologické signalizaci českých emotivních výrazů. In: Slovo a slovesnost 39, č. 3-4, 1978, s. 224-226
Poznámky k fonologické konfrontaci češtiny a slovenštiny. In: AUC Philologica 4-5, Slavica Pragensia XXV, 1982, s. 45-53
K teleologickému pojetí změn v historii jazykového systému. In: Naše řeč 3, 77, 1994, s. 127-132

© 2012 Josef Vachek – dědicové


Připravili Věra Marková, Ondřej Dušek a Marie Vachková.

 

 
Kalendář akcí
Návštěvy:
Dnes40
Tento týden128
Tento měsíc823
Celkem117509